دندان درد
دندان درد

دندان درد

 دندان درد

دندان درد با التهاب بخش مركزي فوق العاده حساس دندان بنام پالپ رخ مي دهد. دلايل وقوع اين امر متفاوت هستند: حفره ها، ضربه به دندان يا عفونت لثه ها.

روش 1

تسكين سريع دندان درد (روش هاي آسان)

1- خوردن مسكّن: داروهاي ضدالتهاب غيراستروئيدي (NSAIDs)  همچون اسپرين و ايبوبروفن كه براي غالب دندان دردهاي مختصر سريعاً سبب فروكش موثر دردمي شوند. ضربه خوردن به دندان مي تواند مانع خوردن، صحبت كردن و خوابيدن شود. درمان دندان درد وقتي درد داريد مشكل تر است، بنابراين مصرف داروي بدون نسخه مي تواند كمك كند.

 • اگر درد شديد باشد و يا ساير نواحي مجاور مثل گوش، سر يا گلو را درگيركرده است، ملاقات فوري با دندانپزشك ضروري است.
 • فقط از دُز توصيه شده ي چاپ شده روي بسته بندي يا دُز توصيه شده ازسوي پزشك تان استفاد كنيد.
 • تايلنول مسكن موثر و بدون نسخه ي ديگري است.

2- استفاده از كمپرس سرد: يك كيسه ي نگهداري موادغذايي را با يخ پركنيد، آن را با يك حوله ي كاغذي يا لباس نازك بپوشانيد و مستقيماً روي سطح خارجي گونه­ي خود بسمت دندان قراردهيد. دماي سرد به فروكش درد كمك خواهدكرد. استفاده از بسته ي يخ بجاي كيسه همين تاثير را خواهدداشت، اما پوشش آن با حوله ايمن تر است.

 • مواردي از پالپيتيس (التهاب) وجوددارند كه درد بر اثر گرما فروكش مي كند. اگر با بسته ي يخ زيادشود، كمپرس گرم را جايگزين كنيد.
 • مستقيماً از يخ براي دندان استفاده نكنيد. اين كار درد را افزايش خواهدداد، بالاخص باتوجه به اينكه دندان ملتهب شده غالباً به دماهاي سرد يا گرم كاملاً حساس مي شود.

3- بي حس كردن سطح. براي كمك به فروكش درد بمدت چند ساعت، يك ژل بي حسي لثه و دندان بخريد. اين ژل ها مستقيماً براي سطح درگير استفاده مي شوند و معمولاً بمدت چندين ساعت كارمي كنند، اما بزاق تاثيرات ژل را رقيق مي كند و آن را به گلو يا روي زبان تان پخش مي كند، لذا اصلاً قورت ندهيد.

4- دهان تان را كاملاً تميز كنيد: گاهي اوقات دندان دردها بعلت تكه هاي كوچك غذا است كه بين دندان مانده است و درد حفره ها يا ژنژیویت تشديد مي كند. دراينصورت، تميزي كامل دهان راهي بسمت حذف درد و رفع مشكل است.

 • نخ اطراف دندان: از نخ دندان كشيدن اطراف لثه هاي تان مطمئن شويد. پس و پيش دندان را پاك كنيد، طوريكه هرگونه ذره ي بجاي مانده ازآنجا برداشته شود.
 • سطح را مسواك بزنيد. اگر درد بعلت  ژنژیویت باشد، يكي از بهترين راه ها براي فروكش درد است. بمدت چنددقيقه با تمركز روي ناحيه ي درد مسواك بزنيد. به اين كار ادامه دهيد، تااينكه سطح بيش ازحد حساس نشود.
 • از دهانشويه استفاده كنيد. با استفاده از دهانشويه براي شستشوي ذرات خارج شده به تميزي پايان دهيد. يا چند قطره عسل را در نصف ليوان آب بريزيد و از آن براي شستشوي دهان تان استفاده كنيد.
 • اين رويه را ادامه دهيد. دوبار در روز اين كار را انجام دهيد و پس از فروكش درد آن را ادامه دهيد.

2- از نمك دريايي استفاده كنيد: دندان درد بعلت ضربه به دندان يا عفونت خفيف ممكن است خود برطرف شود. براي طولاني نشدن درد، با آبگرم و يك قاشق نمك دريا شستشودهيد. وقتي نمك حل شد، آب را در دهان تان غرغره كنيد و از تماس آن با نواحي درگير مطمئن شويد. چندين بار در روز تكراركنيد تا درد كم شود.

روش 2

درمان هاي پزشكي

1- از زمان ملاقات با پزشك آگاهي يابيد. اگر دندان درد بعلت عفونت عمده يا خرابي دندان باشد، براحتي فروكش نمي كند. اگر علائم ذيل را همراه با دندان درد داريد، به پزشك يا دندانپزشك رجوع كنيد:

 • تب و لرز: مي تواند نشانه ي جدي بودن عفونت باشد و علائم بدتر خواهندشد.
 • ترشح: دوباره، اجازه ندهيد كه عفونت بدتر شود.
 • دردي كه بدتر مي شود و حتي پس از مصرف مسكن، تسكين نمي يابد. ممكن است پوسیدگی ايجاد شده باشد كه پس از هر وعده ي غذايي بدتر مي شود.
 • درد مربوط به دندان عقل است. بسياري از افراد، تا وقتي دندان عقل در زاويه اي رشدكرده باشد كه بر دهان فشار واردكند، آن را نمي كشند.
 • هنگام بلع غذا يا نفس كشيدن دچار مشكل شده ايد كه مي تواند بعلت آبسه باشد.

2- پُركردن: اگر پوسیدگی داريد كه درمعرض اعصاب دندان باشد، به درد منجرمي شود و دندانپزشك تصميم مي گيرد كه براي حفظ اعصاب در پالپ و جلوگيري از تحريك بيشتر آن را پركند.

3- كانال ريشه: درصورت داشتن آبسه دنداني كه درصورت عفوني شدن پالپ دندان رخ مي دهد، روت كانال انجام خواهدشد. دندانپزشك براي خلاصي از عفونت، داخل دندان را تميزمي كند. باتوجه به دردناكي اين روش، دهان با بي حسي موضعي بي حس مي شود، بالاخص اگر دندانپزشك جراحي آبسه را از طریق لثه انجام دهد.

4- كشيدن دندان: در برخي موارد، دندان ترميم نمي شود و كشيدن آن بهترين درمان است. در مورد دندان كودك، كشيدن تقريباً هميشه انجام مي شود، چون نهايتاً اين دندان مي افتد.

بزرگسالاني كه دندان كشيده اند، غالباً بريج (پل) يا ايمپلنت هاي دنداني براي جبران دندان ازدست رفته دريافت مي كنند.

كشيدن دندان عقل تقريباً هميشه انجام مي شود، چون بيش از اين، مزيت كاركردي ندارد و موقعيت دندان امكان درمان مناسب كانال ريشه را نمي دهد. در برخي موارد، وقتي بيماران مي ترسند يا دندان عقل شديداً فشرده شده است، بيماران مي توانند تحت بيهوشي قرارگيرند. بهبودي درعرض يك هفته يا كمتر حاصل مي شود.

روش 3

استفاده از روش هاي جايگزين

1- روغن ميخك: يك درمان خانگي كه گفته مي شود درمان مي كند يا دست كم درد دندان را تا رسيدگي به آن كاهش مي دهد. چندقطره روغن را چندين بار روي دندان بريزيد. روغن ميخك را مي توان در اكثر داروخانه ها يافت.

2- تميز كردن با پروكسيدهيدروژن: اين روش سطح را تميز خواهدكرد و مي تواند به رفع درد كمك كند. دهان را با آب شستشودهيد و مطلقاً پروكسيد را قورت ندهيد.

گوش پاك كن را در پروكسيدهيدروژن غوطه وركنيد تا كاملاً اشباع شود.

استفاده كنيد از پروكسيد براي سطح درگير.

اين عمل را تكراركنيد.

3- تكنيك طب فشاري را براي توقف سريع درد امتحان كنيد. نقطه اي را روي پشت دست ديگر كه پايه ي شصت و انگشت نشانه تان تلاقي مي كنند، با شصت فشاردهيد. بمدت تقريباً 2 دقيقه فشاردهيد. اين كار به تحريك رهايي اندورفين، هورمون حس خوب مغز كمك مي كند.

4- ريختن روغن: چندقطره روغن نارگيل را در دهان خود نگهداريد و 15- 20 دقيقه صبركنيد. عقيده براين است كه اين كار ميزان باكتري هاي مضر را در دهان كاهش مي دهد. وقتي روغن را در دهان خود بريزيد، باكتري ها به روغن مي چسبند. بدين صورت باكتري ها و نيز پلاك هاي ايجادشده توسط باكتري ها حذف مي شوند. پس از 15-20 دقيقه روغن را تف كنيد. آن را قورت ندهيد. نبايد آب دهان تان را در فاضلاب بريزيد چون ممكن است سبب مسدودشدن آن شود.

راهنمایی:

 • براي پيشگيري از دندان درد هنگام تميزي دندان، دهان خود را قبل از مسواك زدن شستشودهيد و نه پس از آن.
 • مايع ايبوبروفن را روي يك پارچه ي كتاني فروكنيد و اندكي فشاردهيد، سپس آن را روي حفره ي دندان قراردهيد. اينكار سبب تسكين آني دردمي شود. مزه ي خوبي ندارد اما 100 درصد از درد بهتر است.
 • براي پيشگيري از درد هرروز نخ دندان بكشيد، البته درمان دندان درد نيست. سپس از دهانشويه ي كلروهگزيدين استفاده كنيد.
 • زنجبيل را براي تسكين درد امتحان كنيد، اگرچه درماني نيست. يك فنجان چاي زنجبيل مي تواند به تسكين درد كمك كند.
 • يك بسته يخ را روي دندان قراردهيد، ممكن است كمپرس گرم براي دندان درد بهتر باشد.
 • براي حفظ بهداشت دندان و پيشگيري از دندان درد مرتباً مسواك بزنيد.
 • در صورت داشتن درددندان غذاي سفت (سيب، آجيل و غيره) مصرف نكنيد.
 • ظاهراً مي توانيد دندان درد را با عصاره ي وانيل 100 درصد خالص درمان كنيد. اين كار واقعاً كمك كننده است؛ عصاره را به خورد دندان و لثه هاي اطراف بدهيد.
 • با ليسترين يا دهانشويه ي ديگري بمدت 19 دقيقه غرغره كنيد، سپس از پارچه ي كتاني بسمت بيرون ناحيه ي درگير استفاده كنيد، قطعاً درماني نيست ولي تسكين دهنده است.
 • روغن زيتون را روي يك پارچه كتاني بريزيد و آن را روي دندان دردناك قراردهيد. ظاهراً سبب رفع درد مي شود.
 • از روغن ميخك براي تسكين درد استفاده كنيد.
 • به پزشك مراجعه كنيد. اگر درد خيلي شديد باشد هيچ سوالي نمي پرسند و حتي نيازي به رزرو وقت نيست.
 • از آسپرين محلول/ نامحلول بعنوان دهانشويه استفاده كنيد، روي سطح درگير را كاملاً شستشودهيد. اگر دندان درد قابل تحمل نيست، آسپرين را قورت دهيد.
 • كمي الكل روي موضع درد قراردهيد و دو دقيقه زمان بدهيد. اين كار درد را تسكين مي دهد.
 • شيريني جات نخوريد، زيرا براي سلامت تان بد هستند و مي توانند سبب دندان درد شوند.
 • آب سرد يا شير بنوشيد.

 

این مطالب را نیز ببینید!

کشیدن دندان و عوامل آن

کشیدن دندان به  خارج کردن ریشه ی دندان و یا دندان کشیدن دندان گفته می …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *