اسفند, 1398

  • 8 اسفند

    جرمگیری دندان

    رنگ دندان های افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است و دندان های مرتب و خوشرنگ زیباتر هستند و جذابیت بیشتری را برای فرد به ارمغان می آورند. و برعکس، افرادی که بهداشت دهان و دندان های خود را رعایت نمی کنند ظاهری غیرجذاب دارند و معمولا دهانشان بوی بدی می …

شهریور, 1398

مرداد, 1398

تیر, 1398