صفحه اصلی / تصویر برداری دهان و فک و صورت

تصویر برداری دهان و فک و صورت

تصویر برداری دهان و فک و صورت(oral & maxillofacial radiology)
یکی از راههای مهم و موثر در تشخیص سریع، قریب به واقعیت و دقیق بیماری های نسج سخت استفاده از رادیوگرافی، تابش اشعه و بهره مندي از به‌کارگيری دستگاههای رادیولوژی است. دیدن پوسیدگی، عفونت انتهای ریشه، ریشه های باقیمانده در زیر نسج، دندان های نهفته یا اضافی، کیست ها و علایم ناشی از وجود بافتهای توموری از کمک های علم رادیولوژی است. رادیوگرافیهای تک دندانی، فکی _ صورتی و سیتی اسکن از ناحیه صورت امروزه جزو درخواست های معمول دندانپزشکان است.

آبان, 1396

  • 29 آبان

    رادیولوژی دندان

    رادیولوژی دندان

    رادیولوژی دندان: رادیولوژی دندان انواع مختفی دارد: در دندانپزشکی در بسیاری از شرایط برای شناسایی دقیق وضعیت دندان‌ها، لثه و استخوان بیمار باید عکس عکس رادیولوژی دندان گرفته شود. اما رادیولوژی دندان خود انواع گوناگونی دارد. به ‌طور کلی عکس‌های رادیولوژی دندان به دو دسته کلی داخل دهانی و خارج …